آخرین خبرها

جراحی کیست

جراحی اپیکو یا جراحی برداشتن کیست دندانی به برداشتن ضایعات انتهای ریشه می باشد که

جراحی لثه

جراحی لثه به دو صورت هست برای افرادی که لثه بلند و دندان های کوتاه

بلیچینگ

بلیچینگ برای دندان های سالم و دست نخورده انجام می شود. یعنی دندانی که پر

جرم گیری

جرم گیری دندان با دستگاه اولتراسونیک جرم ها و رنگ ریزه ها برداشته می شود

روکش دندان

روکش دندان (PFM) از یک فلز تشکیل شده است که بر روی آن روکش سفیدی

بارگزاری مطالب بیشتر