زیر کونیوم از جنس یک فلزی است که در دستگاه به صورتی که وقتی با کامپیوتر آن را طراحی می کنند لیزر آن شکل طراحی را مانند پرینتر سه بعد تراش می دهد و لابراتوار بر روی آن یک لایه چینی می زند چون که فلز سفید رنگی است و زیر کونیوم تنها فلز سفید رنگ می باشد.

در داخل دستگاه با لیزر تراش داده می شود. زیر کونیوم فول می باشد یعنی