جرم گیری دندان با دستگاه اولتراسونیک جرم ها و رنگ ریزه ها برداشته می شود و بعد با خمبر پالیش ، پالیش انجام می شود. معمولا هر 6 ماه یک بار نیاز است که دندان ها جرم گیری شوند.