دندان های عقل به دو صورت عمودی و افقی رشد می کنند که در بعضی مواقع با جراحی کشیده می شوند تا به دیگر دندان ها آسیب وارد نکنند.