draftahi

درباره draftahi

این نویسنده هنوز هیچ جزئیاتی را پر نکرده است.
تاکنون draftahi ایجاد کرده است 12 مطالب وبلاگ.

شهریور 1399

کامپوزیت

1399/6/24 14:16:21

کامپوزیت موادی می باشد که از یک سری مواد ساخته

کامپوزیت1399/6/24 14:16:21

ایمپلنت

1399/6/26 16:07:04

بیشتر اوقات بهتر است بجای استفاده از بریج از ایمپلنت

ایمپلنت1399/6/26 16:07:04