کامپوزیت موادی می باشد که از یک سری مواد ساخته شده است که همرنگ دندان می باشد و خود دکتر در مطب روی دندان مواد را می گذارد و مواد را بر روی دندان بعد از مرتب کردن و تراش دادن با اشعه می چسباند.

دوام کامپوزیت بسیار بالا می باشد و هیچ گاه از بین نمی رود و فقط نیاز به پالیش دارد که تقریبا باید سالی یک بار برای سفید تر شدن کامپوزیت ها باید پالیش کرد.